Akademia Zdrowia, Nauka pływania Cieszyn, Pływanie dla dzieci, Cieszyn, Nauka pływania, Nauka pływania dla dzieci, Nauka pływania dla dorosłych, Tenis ziemny, Fitness, obozy sportowe

Polityka ochrony danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 Kto jest Administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest firma Akademia Zdrowia Marcin Cinal z siedzibą w Cieszynie (43-400), ul. L. Staffa 15. NIP 5482549217; REGON 243675439. 

Kontakt do Administratora: 

Telefon: +48 513 495 756; e-mail: akademia@akademiazdrowia.eu 

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe? 

Dane osobowe przetwarzane są w nastepujących celach: 

  1. realizacji podpisanej z Panem/Panią umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania (na podstawie artykułu 6 pkt. 1 lit. B. Rozporządzenia); 
  2. realizacji ciążących na organizatorze obowiązków prawnych (w tym do wypełnienia postanowień w zakresie prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości) oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń (na podstawie artykułu 6 pkt. 1 lit. C. Rozporządzenia); 
  3. prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora w tym marketingu bezpośredniego oraz w celach kontaktowych i informacyjnych (na podstawie artykułu 6 pkt. 1 lit. F. Rozporządzenia); 

Komu będą przekazywane dane osobowe? 

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania usługi lub realizacji podpisanej z Panem/Panią umowy. Dane mogą być przekwazywane także podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. obsługa księgowa, prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa itp. 

Jak długo są przetwarzane dane osobowe? 

Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy lub do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartego oświadczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności dla celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

Skąd mamy Twoje dane osobowe? 

Dane osobowe przekwazywane są poprzez formularze kontaktowe znajdujące się na stronie internetowej www.akademiazdrowia.eu. 

Czy dane osobowe przekazywane są poza Europejski Obszar Gospodarczy? 

Dane osobowe zebrane przez Administratora przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). 

Czy dane osobowe są przetwarzane w sposób automatyczny? 

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress