Półkolonia multisportowa, Beskidy

11 – 15.07.2022