W sobotę 3 czerwca br. zapraszamy na basen Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie odbędzie się pierwsza edycja amatorskich zawodów pływackich „Pływajmy razem”. Będzie to czas sportowych emocji, a dla wielu zawodników okazja do zdobycia nowych doświadczeń i pierwszych sukcesów sportowych!

Na zawody organizowane przez Akademię Zdrowia oraz AT-Sport zapraszamy wszystkich zawodników niezrzeszonych w licencjonowanych klubach pływackich, podczas których przeprowadzone zostaną konkurencje pływackie dla dzieci i młodzieży oraz sztafety.

!!! KAŻDY RODZIC / OPIEKUN MOŻE ZGŁOSIĆ SWOJEGO PODOPIECZNEGO DO UDZIAŁU W ZAWODACH! ZAWODY NIE SĄ ZAREZERWOWANE TYLKO DLA SZKÓŁ PŁYWANIA, SĄ DLA KAŻDEGO !!!

Ze szczegółami zawodów można zapoznać się TUTAJ.

Zgłaszać uczestników można wysyłają wiadomość  na adres e-mail: akademia@akademiazdrowia.eu – w zgłoszeniu należy podać:

  • Imię, nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika;
  • konkurencje, w których będzie startować oraz orientacyjny czas w wybranych dyscyplinach;
  • telefon kontaktowy do opiekuna / trenera uczestnika oraz klub, który będzie reprezentować (niewymagane).

Życzymy samych sukcesów!